Image

DE HOEF WEST - Amersfoort

In De Hoef West is door de gemeente Amersfoort een koers uitgezet met als doel om de transformatie van De Hoef, van een redelijk monofunctioneel kantorengebied met veel leegstand, naar een goede gemengde stadswijk waar wordt gewoond, gewerkt en geleerd, kortom: geleefd.

Het geeft richting aan de huidige en toekomstige gebruikers van De Hoef en geeft duidelijkheid aan beleggers en investeerders.

De gemeente kan een nieuwe toekomst voor De Hoef West immers niet alleen vormgeven.

Ondernemers, (toekomstige) bewoners, eigenaren en investeerders zijn hiervoor met name de partijen die hier een succes van kunnen maken. Goede samenwerking is cruciaal. Een voorbeeld van deze samenwerking is de aan- en verkoop van 2 kantorenlocaties aan de Printerweg en de Computerweg. M7 Real Estate Netherlands b.v. verkocht deze kantoren aan Smink Vastgoed B.V. in nauwe samenwerking met van Wijnen Midden B.V.

Er zullen straks circa 230 appartementen worden gerealiseerd voor een deel in de vrije huursector, met een commerciële plint en voldoende parkeerruimte. Het sociale deel van de appartementen (35-40%) zal worden afgenomen door Stichting Portaal.

GWMD Beheer verzorgde de aankoop van deze transactie.

Image
Image
Image