Image

Woningcorporaties

Vanaf 1986 tot en met 2006 was de eigenaar van GWMD, Frenk de Pijper, in dienst bij Woningstichting Portaal en haar voorgangers. Eerst een aantal jaren in de verhuur in Nijmegen daarna naar dochteronderneming Tweepool voor de ontwikkeling en verkoop van nieuwbouwlocaties in Arnhem en Nijmegen. Na fusies met woningcorporaties in Arnhem, Leiden, Utrecht en Amersfoort werd hij verantwoordelijk voor de verkoop van de nieuwbouwlocaties in die steden.

Na de stap naar een eigen onderneming bleef het hart kloppen voor de doelgroepen van woningcorporaties; mensen met een bescheiden inkomen helpen aan een betaalbare woning en het inzetten voor mensen die dit ook nodig hebben omdat zij daar zelf niet (door een lichamelijke- of geestelijke beperking) toe in staat zijn.

Image
Image

Er werden veel interim klussen gedaan voor diverse corporaties o.a. bij Mitros in Utrecht (3 jaar), Mooiland in Grave (9 maanden), Havensteder in Rotterdam (half jaar) en diverse klussen voor andere corporaties op het gebied van ontwikkeling, zorg (maatschappelijk vastgoed) en bedrijfsonroerend goed (BOG). Momenteel is Frenk -via Interwork- vanaf februari 2018 gedetacheerd bij de afdeling commercieel vastgoed van de Alliantie in Amersfoort. De Alliantie is een grote woningcorporatie (circa 57.000 verhuureenheden), die zijn werkgebied heeft in een groot, aaneengesloten gebied. De regio’s Amsterdam, Almere en Hilversum vallen binnen het kernwerkgebied ‘metropoolregio Amsterdam’. Daarnaast zijn ze actief in de regio Amersfoort/Noord-Veluwe/Zeewolde.